Badania USG u dzieci

 • USG jamy brzusznej
 • USG układu moczowego
 • USG tarczycy
 • USG szyi
 • USG węzłów chłonnych obwodowych
 • USG moszny
 • USG gruczołów sutkowych
 • USG jam opłucnowych
 • USG przezklatkowe płuc
 • USG zmian badalnych palpacyjnie
 • USG stawów biodrowych (ocena obecności płynu)

Badania wykonywane są aparatem  Resona 6 Mindray